นโยบายในการคืนเงิน

หากคุณลูกค้าไม่ได้รับสินค้า เรายินดีคืนเงินให้ลูกค้า 100% แต่ทั้งนี้เราต้องตรวจสอบขั้นตอนในการส่งสินค้าด้วย เช่น ลูกค้าได้อยู่บ้านไหมตอนสินค้าไปส่ง หรือเกิดการผิดพลาดในขั้นตอนการส่งทางไปรษณีย์

ถ้าเป็นการผิดพลาดของทางร้านในการจัดส่ง เรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแน่นอน